Αποστολή άνθρωπος

Η Αποστολή Άνθρωπος αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ευάλωτες ομάδες και άτομα, που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας. Στη διάρκεια των 10 ετών λειτουργίας της Οργάνωσης έχουν πραγματοποιηθεί 56 αποστολές (εκ των οποίων 4 στην Αφρική), δράσεις και Προγράμματα και έχουν ωφεληθεί συνολικά 14.076 άτομα σε συνεργασία με 193 φορείς.  Μέσω της ουσιαστικής συμβολής 629 εθελοντών έχουν πραγματοποιηθεί 23.036 ιατρικές πράξεις και έχουν προσφερθεί 9.810 είδη σε ευπαθείς ομάδες.

Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για παιδιά»

Η Αποστολή Άνθρωπος, μεταξύ άλλων, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για παιδιά», μέσω του οποίου παρέχεται εξατομικευμένη κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών σε παιδιά με μειωμένη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα των οποίων, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν δύναται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των οικογενειών τους. Από τα αιτήματα που δέχεται η Αποστολή Άνθρωπος μέσω συνεργαζόμενων φορέων όπως ΜΚΟ, κοινωνικές υπηρεσίες και Νοσοκομεία, πολλά αποτελούν επείγουσες ιατρικές εξετάσεις και φάρμακα, απαραίτητα όχι μόνο για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των παιδιών αλλά και για την ίδια τους τη ζωή. Το 2021, το Ίδρυμα ΜΑΤΙΛΝΤΑ θα υποστηρίξει το Πρόγραμμα καλύπτοντας τις δαπάνες υλοποίησής του και συναφή λειτουργικά έξοδα για ένα έτος.