Σκοπός του Ιδρύματος
Το Matilda είναι κοινωφελές ίδρυμα με κύριο καταστατικό σκοπό την προστασία των παιδιών από κάθε μορφής κακοποίηση, εγκατάλειψη, παραμέληση και εκμετάλλευση καθώς και την προαγωγή και προάσπιση των θεμελιωδών και αναφαίρετων δικαιωμάτων τους. Για την υλοποίηση του σκοπού του το Ίδρυμα υποστηρίζει και συνεργάζεται στενά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα παρέμβασης σε θέματα παιδικής προστασίας, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης.
Διοίκηση
Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση, Πρόεδρος

Μαρία – Ισαβέλλα Χατζηπλή, Αντιπρόεδρος

Παρασκευή Χαραλαμπίδη, Γραμματέας

Χρήστος – Στέργιος Σιφνιός, Μέλος
Επικοινωνία
Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι