Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

H Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του Καθηγητή Στέλιου Στυλιανίδη και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχει την πάγια επιστημονική και διοικητική ευθύνη 24 Στεγαστικών Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ενηλίκων και εφήβων, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και ενός Κέντρου Ημέρας στην Αττική. Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχει επίσης υποστηρίξει την ίδρυση και λειτουργία  Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) στον 5ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, στη Στερεά Ελλάδα και τα Τρίκαλα, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφύγων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται διασφαλίζεται μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της διασύνδεσης με τοπικές υπηρεσίες και τοπικούς φορείς, της καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού και της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που απασχολούνται σε όλες τις Μονάδες.

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων

Από το 2019, η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. διατηρεί, μεταξύ άλλων, την ευθύνη λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων (Ξενώνας Εφήβων), η οποία αποτελεί πρότυπη έξω-νοσοκομειακή στεγαστική δομή ψυχικής υγείας για εφήβους ηλικίας 13-18 ετών με ψυχιατρική συμπτωματολογία, που χρήζουν ειδικής θεραπευτικής παρέμβασης εκτός του υφιστάμενου οικογενειακού ή/και κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Την τρέχουσα περίοδο, φιλοξενούνται στον Ξενώνα Εφήβων 8 αγόρια και κορίτσια.

Βασικοί στόχοι του Ξενώνα Εφήβων είναι η παροχή σταθερού και εξατομικευμένου στεγαστικού/θεραπευτικού πλαισίου, η κάλυψη ψυχοσυναισθηματικών αναγκών εφήβων με ψυχιατρικές διαγνώσεις και συνυπάρχουσες οικογενειακές και κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, η ενίσχυση και ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, η παιδαγωγική υποστήριξη, καθώς και η προ-επαγγελματική τους. Παράλληλα, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειες των ωφελούμενων με στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής επαναφοράς των εφήβων στο οικογενειακό πλαίσιο και την επανένταξη στην κοινότητα.

Για την ευαίσθητη ομάδα των εφήβων, η ηλικιακά κατάλληλη και λειτουργική διαμόρφωση του χώρου είναι κομβικής σημασίας. Οι έφηβοι που φιλοξενούνται στον Ξενώνα, προέρχονται από οικονομικά επιβαρυμένα περιβάλλοντα και έχουν βιώσει συνθήκες πολλαπλής στέρησης υλικών πόρων και φροντίδας. Στα πλαίσια της θεραπευτικής τους αποκατάστασης, είναι απαραίτητο να φιλοξενούνται σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο όπου θα μπορούν να αισθανθούν ασφάλεια, ιδιωτικότητα και οικειότητα και που θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους για μελέτη, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΜΑΤΙΛΝΤΑ, ο Ξενώνας Εφήβων προμηθεύτηκε καινούργια είδη οικιακού εξοπλισμού, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, σκεύη, κ.ά., προκειμένου να καταστεί πιο σύγχρονος και λειτουργικός, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των φιλοξενούμενων.