Παιδικά χωριά SOS - Ελλάδος

Tα Παιδικά Χωριά SOS είναι μία διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε το 1949 στο Τιρόλο της Αυστρίας, από τον Herman Gmeiner, με σκοπό να εξασφαλίσει ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον για κάθε παιδί. Βοηθά τις οικογένειες να παραμένουν ενωμένες, και παρέχει ένα εναλλακτικό περιβάλλον φροντίδας είτε σε οικογένειες αναδοχής είτε, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, σε ένα Παιδικό Χωριό SOS για τα παιδιά που για σοβαρούς λόγους δε μπορούν να παραμείνουν με τη βιολογική τους οικογένεια.

Σήμερα, τα Παιδικά Χωριά SOS λειτουργούν σε 136 χώρες, βοηθώντας χιλιάδες παιδιά μέσα από προγράμματα εναλλακτικής φροντίδας και πρόληψης, σχολεία, Κέντρα Υγείας και άλλες υπηρεσίες προς τις τοπικές κοινωνίες.

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 4 Παιδικά Χωριά SOS, 2 Στέγες Νέων, 2 Ξενώνες Βρεφών, 10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 5 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης. Παράλληλα, από το 2017 τα Παιδικά Χωριά  SOS στηρίζουν την οικογενειακή αποκατάσταση των παιδιών στα Ιδρύματα της χώρας και τη συστημική αλλαγή στην παιδική προστασία με το πρόγραμμα Στήριξης των Δομών Παιδικής Προστασίας, που στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών, στη διαδικασία αναδοχής και τη στήριξη παιδιών σε έξω-οικογενειακή φροντίδα σε δημόσιες δομές παιδικής προστασίας.

Η Διεθνής Ένωση των Παιδικών Χωριών SOS είναι σταθερός συνομιλητής και εταίρος, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη μέλη της, όσο και σε διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες όπως η καμπάνια Opening Doors for Europe.

Πρόγραμμα Φροντίδας και Αναδοχής Βρεφών

Το Πρόγραμμα Φροντίδας και Αναδοχής Βρεφών, που το 2021 θα υλοποιείται με την υποστήριξη του ιδρύματος ΜΑΤΙΛΝΤΑ, εστιάζει σε μια μείζονος σημασίας ανάγκη για την παιδική προστασία καθώς αναφέρεται αφενός στη φροντίδα μωρών και μικρών παιδιών που είναι εγκαταλελειμμένα ή απομακρυσμένα από τις οικογένειές τους λόγω κακοποίησης και αφετέρου στην άμεση αποκατάστασή τους σε οικογενειακό περιβάλλον μέσω Αναδοχής/ Υιοθεσίας. Η φροντίδα αυτών των παιδιών παρέχεται από τον Ξενώνα Βρεφών SOS στο Μαρούσι και το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Βρεφών που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Αναρρωτήριο Πεντέλης. Οι δύο Ξενώνες έχουν δυναμικότητα 32 βρεφών και μικρών παιδιών, ενώ κάθε χρόνο περίπου 60 παιδιά φροντίζονται και βρίσκουν την οικογένειά τους μέσω αυτών.