Πρωτοβουλία για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο, που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την περίθαλψη, προστασία και αποκατάσταση παιδιών που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα παιδικής κακοποίησης. Αποστολή της Πρωτοβουλίας για το Παιδί είναι η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας μέσω δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και άμεσης παρέμβασης, η θεραπεία τραύματος παιδιών που έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά κακοποίησης, η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, καθώς και η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση νέων που ολοκληρώνουν τη διαβίωσή τους σε Δομές φροντίδας και προστασίας.

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί έχει την ευθύνη λειτουργίας 6 Δομών φροντίδας:

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, το οποίο παρέχει ημερήσια - ανοικτή φροντίδα σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το Σπίτι της Βεργίνας, που αποτελεί Ξενώνα μακροχρόνιας φιλοξενίας.

Το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής, εντός του οποίου παρέχεται συμβουλευτική, υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων, η οποία φροντίζει για τη βραχυχρόνια φιλοξενία νέων, καθώς και για την επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος, στόχος του οποίου είναι η τεκμηρίωση και η έγκαιρη διάγνωση της κακοποίησης και η θεραπεία του προκληθέντος τραύματος.

Το Πολυδραστικό Κέντρο στη Βεργίνα-FRONT, το οποίο αποτελεί κέντρο εθελοντισμού, προσφέροντας εκπαιδευτικά εργαστήρια με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παραγωγή έργων που διατίθενται προς πώληση. Το FRONT υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες, όπως άνεργους νέους και γυναίκες-αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Σε διεθνές επίπεδο, η Πρωτοβουλία για το Παιδί συνεργάζεται σταθερά με τις Δομές της Caritas-Kinderdorf-Irschenberg-Muenchen στο πλαίσιο ετήσιων ανταλλαγών μελών του προσωπικού και ωφελούμενων παιδιών, ενώ σε επίπεδο επιστημονικής ενδυνάμωσης συνεργάζεται με το National Child Advocacy Center στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υποστήριξη της πρώτης φάσης του Προγράμματος Ολιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος

Από το 2017, η Πρωτοβουλία για το Παιδί, διατηρεί την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος στη Βέροια (ΚΕΘΕΤ), το  οποίο αποτελεί εξειδικευμένη δομή με κύριο στόχο την τεκμηρίωση και την έγκαιρη διάγνωση της κακοποίησης –ιδίως της σεξουαλικής– μέσω πιστοποιημένων μεθόδων, την απόδοση των περιστατικών στη Δικαιοσύνη χωρίς περαιτέρω εμπλοκή των θυμάτων σε τραυματικές διαδικασίες, καθώς και τη θεραπεία του προκληθέντος τραύματος από καταρτισμένη επιστημονική ομάδα. Καλύπτει γεωγραφικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα και διαθέτει επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο.

Στο πλαίσιο των δράσεών της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί υλοποιεί το Πρόγραμμα Ολιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος (ΚΕΘΕΤ), το οποίο αποτελεί ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και εμβάθυνσης της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΕΘΕΤ και το οποίο μέσω συντονισμένων δράσεων έχει στόχο την καταπολέμηση της κακοποίησης των παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Το Ίδρυμα ΜΑΤΙΛΝΤΑ στηρίζει το έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, υποστηρίζοντας την πρώτη φάση του Προγράμματος, μέσω της κάλυψης του κόστους απασχόλησης ενός Κοινωνικού Επιστήμονα για το 2021 και της προμήθειας ψυχομετρικών τεστ. Ο Κοινωνικός Επιστήμονας θα πλαισιώσει την επιστημονική ομάδα του ΚΕΘΕΤ και θα συμβάλει στην άρτια λειτουργία του, αναλαμβάνοντας την έρευνα και χαρτογράφηση πεδίου της παιδικής κακοποίησης, παρέχοντας επιστημονική συνδρομή, συντάσσοντας σχετικές μελέτες και συνεισφέροντας στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και τη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων.