Επίσκεψη της Προέδρου του Ιδρύματος Matilda στη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – «ΕΛΙΖΑ»

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΛΙΖΑ, ιδρύθηκε το 2008, με μοναδικό σκοπό την Πρόληψη, τον Εντοπισμό και την Αντιμετώπιση των περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης σε παιδιά. Το ΕΛΙΖΑ εργάζεται για την καταπολέμηση του φαινομένου της κακοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα, την αλλαγή της νοοτροπίας της ελληνικής κοινωνίας ως προς την ανοχή της κακοποίησης στα παιδιά, των θεσμοθετημένων διαδικασιών προστασίας των παιδιών, αλλά και της νομοθεσίας.

Έχοντας ως στόχο την αναγνώριση και διεπιστημονική αντιμετώπιση των βρεφών και των παιδιών που κινδυνεύουν από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, καθώς και την προστασία ευάλωτων οικογενειών, το ΕΛΙΖΑ έχει προχωρήσει στην ίδρυση της 2ης Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών που στεγάζεται εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Γ’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Στόχο της νέας Μονάδας αποτελεί η διαχείριση περισσότερων περιστατικών παιδιών με υποψία κακοποίησης ή παραμέλησης και η παροχή φροντίδας μέσα σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Matilda, η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – «ΕΛΙΖΑ», στελεχώθηκε για το τρέχον έτος με την Πανεπιστημιακή Υπότροφο – Παιδίατρο κ. Αφροδίτη Κοντάκου, υπό την καθοδήγηση της επικεφαλής της Μονάδας, κ. Βάνας Παπαευαγγέλου, Καθηγήτριας Παιδιατρικής – Λοιμοξιωλογίας και Διευθύντριας της Γ’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Ο ρόλος της υποτρόφου είναι καθοριστικής σημασίας καθώς, μεταξύ άλλων, αξιολογεί και διαχειρίζεται περιστατικά πιθανής κακοποίησης παιδιών, αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας εντός του Νοσοκομείου, αλλά και με εμπλεκόμενους φορείς όπως Εισαγγελείς, Ιατροδικαστές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Αστυνομικές Αρχές κ.ά. Παράλληλα, συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης για την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών, καθώς και στη διενέργεια εκπαιδευτικών συνεδριών.

Η Πρόεδρος του Matilda – Ίδρυμα Φροντίδας Για Μικρούς Ήρωες, Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, επισκέφθηκε πρόσφατα τη Μονάδα και ενημερώθηκε από το προσωπικό του Νοσοκομείου ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις 15 παιδιών,  που αφορούσαν τόσο σε νοσηλευόμενα όσο και σε εξωτερικά περιστατικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΛΙΖΑ: https://eliza.org.gr/